Abou Jahjah

Het was mij een waar genoegen om een interview te lezen met Abou Jahjah (in De Groene Amsterdammer van 17 juli) dat in zijn vraagstelling en opzet nu eens niet doordesemd was van antipathie, vijandigheid en geborneerdheid. Hulde aan Aart Brouwer die, anders dan het gros van onze binnenlandse journalisten, Abou Jahjah op een waardige wijze becommentarieerde en aan het woord liet; het gedachtegoed van dit politiek fenomeen is daar interessant genoeg voor. Enkel heeft één ding mij verbaasd: hoe kon het toch zo zijn dat in een interview waarin expliciet gesproken wordt over «verkettering» en «criminalisering» door politiek en media de persoon onvermeld bleef die aan deze thematiek een kloeke, zeer lezenswaardige en bij vlagen zelfs briljante studie heeft gewijd? Ik heb het hier over Mohammed Benzakour en zijn recent uitgekomen boek Abou Jahjah, nieuwlichter of oplichter? De demonisering van een politiek rebel. Zelfs werden in het interview voorbeelden van criminalisering genoemd die letterlijk terugkomen in Benzakours boek. Dit verzwijgen heeft er toch niet mee te maken dat ook De Groene op zijn Jahjah-uitglijder door Benzakour is gewezen? (Zonder veel analyse repte de hoofdredactie op 20 december 2003 over de «boze droom» van de «duistere, zwalkende» Libanees. Bron: boek Benzakour).

Sowieso is het hoogst merkwaardig dat dit voor de huidige Nederlandse verhoudingen uitzonderlijk moedige boek (nog) geen aandacht/ bespreking heeft gekregen in mijn kritische, onafhankelijke lijfblad.

DR. ROSEMARIE DEN TOL, Haarlem

Taal

Het is een lauwe zomeravond, maar mijn wenkbrauwen maken overuren. Wat zou Naomi Klein kunnen bedoelen met een Romaans «Imperium»? Zou dat zijn wat wij meestal het Romeinse Rijk noemen? Mijn klomp breekt op pagina 17 (De Groene Amsterdammer, 7 augustus). «Driehonderdduizend lezers op een land van driehonderd miljoen inwoners zal de politieke pendule niet laten omslaan.» Ik moest meteen aan de pendule van de grootvader van mijn man denken, die zo aar dig de Big Ben nabimbamde. Wat dacht u van «het tij te keren»? Driehonderdduizend lezers lijken mij trouwens ook nog een meervoud.

J.J. DE WIT

via internet