Betuwelijn

Tannelie Blom heeft groot gelijk als hij naar aanleiding van de ondemocratische besluitvorming rond de Betuwelijn stelt dat de Tweede Kamer voortaan niet alleen het kabinetsbeleid zou moeten controleren «maar ook de netwerken waar dat beleid wordt voorgekookt» (in De Groene Amsterdammer van 17 september). «In de Europese Unie bestaan codes voor lobbyisten», zegt Blom en hij stelt voor dat die als voorbeeld voor Nederland zouden kunnen dienen.

Wat betreft regelgeving en transparantie ten aanzien van het lobbyen is Brussel echter niet bepaald een lichtend voorbeeld. De bestaande EU-regelgeving is volstrekt vrijblijvend en ontoereikend. Ondanks de onstuimige groei van het aantal Brusselse lobbyisten en de fors toegenomen politieke invloed van het bedrijfsleven doet de Europese Commissie alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Volgens de Commissie voldoen de vrijwillige gedragregels van de brancheorganisatie van professionele lobbyisten seap. In tegenstelling tot de Europese Commissie houdt het Europees Parlement tenminste nog een register van lobbyisten bij. Dit register bevat echter alleen de namen en organisaties van de bijna vijfduizend lobbyisten met een toegangspasje, wat voor effectieve publieke controle op het lobbyen niet voldoende is. Naar het voorbeeld van de Amerikaanse Lobby Disclosure Act zouden lobbyisten bijvoorbeeld moeten melden in opdracht van wie ze hebben gelobbyd, betreffende welke dossiers en voor hoeveel geld. Ook met dit soort regels zal de EU nog lang geen modeldemocratie zijn, maar de mogelijkheden voor parlementariërs, media en waakhondorganisaties om manipulaties en machtsmisbruik in de schijnwerpers te zetten zouden in elk geval flink toenemen.

OLIVIER HOEDEMAN, Amsterdam

De kleur van Oranje

Een merkwaardig stukje van Rob van Erkelens (in De Groene Amsterdammer van 17 september) over het aantal negers in het Nederlands elftal. Het gaat verder over iets wat niet is gebeurd, namelijk dat De Telegraaf erop zou gaan wijzen dat het goed presterende Nederlands Elftal bijna helemaal blank was. Het wordt niet duidelijk welke tekenen erop wezen dat De Telegraaf op het punt stond hierover te berichten. In het stuk wordt het Nederlands elftal dat won van Tsjechië vergeleken met het team dat zich tegen Schotland kwalificeerde voor het EK. Van Erkelens: «Niet alleen was het team dat tegen Tsjechië in het veld kwam jonger dan het vorige Oranje, het was ook een stuk gekleurder.» Goed, laten we negers gaan tellen. Tegen Schotland: Reiziger, Bouma, Davids (drie negers). Tegen Tsjechië: De Jong, Davids, Castelen, Van Hooijdonk (vier). Inderdaad, een enorm verschil. Wat fijn dat Van Basten hiermee die gevaarlijke Telegraaf de wapens uit handen slaat.

HAJO DE BOER, Amsterdam

Leve het kapitalisme

Homo’s hebben hun emancipatie volgens Menno Hurenkamp (in De Groene Amsterdammer van 10 september) «meer te danken aan vrij ondernemerschap dan aan Erich Honecker». De feiten zijn anders. In de DDR was de anti homowetgeving (artikel 175) vanaf 1950 minder streng dan in West-Duitsland. In de Bondsrepubliek bleef de nazi-wetgeving inzake homoseksualiteit zonder de minste verzachting van kracht, en wel tot 1969, een jaar nadat in de DDR seksuele handelingen tussen mannen volledig waren gelegaliseerd. De wereld is iets ingewikkelder dan menigeen lijkt te geloven.

DAVOD JONES, Amsterdam