Indianenmuseum

In Correct of incorrect: Het Indianenmuseum (in De Groene Amsterdammer van 24 september) schrijft Pieter van Os over Amerika: «Blanken heten er wit, maar zwarten niet zwart en indianen zeker geen indiaan, maar ‹inheems-Amerikanen›.»

Een vaak gehoord misverstand. De politiek correcte term voor indianen is «American Indians», niet het door blanke bureaucraten bedachte «indigenous Americans». Vandaar dat de indianen hun eigen museum ook het Museum of the American Indian hebben genoemd. Het lijkt me geen «achterhoedegevecht» om Amerikaanse indianen op een prominente plek eens hun eigen verhaal te laten vertellen. Er mag veel mis zijn met Amerika, de oprichting van juist dit museum is onmiskenbaar een stap vooruit.

Na drie jaar in de museum wereld Washington te hebben gewerkt, zijn vooral drie representaties van indianen me bijgebleven: een muurschildering in een voormalig postkantoor (tegenwoordig het ministerie van Milieu) waarin indianen een postkoets overvallen en een blanke man scalperen, decoraties in het Capitool waarin ze een ondergeschikte rol is toebedeeld en de omstreden presentatie van het Natural History Museum waar «de Indiaan» net als een aantal andere etnische groepen een eigen vitrine heeft. Dat de indianen in deze beladen stad hun verhaal eindelijk in de eerste persoon vertellen, geeft hoop.

ANNA TUMMERS, Amsterdam

Indianenmuseum (2)

In het artikel van correspondent Pieter van Os wordt een monument genoemd, gebouwd van «lijmsteen». Dat is een materiaal dat ik niet ken. Zou het kunnen zijn dat «lijmsteen» een wat onbeholpen vertaling is van «lime stone»? In dat geval gaat het om kalksteen, een materiaal dat wel vaker voor monumenten wordt gebruikt.

FRANK NOBEL, Arnhem

Peter Brook

Het artikel van Loek Zonneveld (in De Groene Amsterdammer van 24 september) maakt nieuwsgierig naar de voorstelling Tierno Bokar van Peter Brook. Ik kan het alleen niet laten even iets recht te zetten. Bandiagara ligt in Mali, en is ver verwijderd – hemelsbreed ongeveer drieduizend kilometer – van Darfur in Soedan. De Dogon wonen hier nog altijd, een fascinerende beschaving waar veel literatuur over bestaat. Er is veel over te vertellen, in elk geval: het is geheel bezijden de waarheid om de wreedheden in Darfur met dit gebied te associëren. Misschien is Loek Zonneveld in de war geraakt doordat de Fransen de Sahelzone (strook ten zuiden van de Sahara) ook wel aanduiden als «Soedan»? Dat is echter niet synoniem aan het land dat diezelfde naam draagt. Er zijn ook grote delen van Afrika waar niet alles kommer en kwel is.

MINEKE LAMAN, Haarlem