De bijbel

Gedegen artikelen die eens een heel andere invalshoek laten zien, ruime aandacht voor Dichters & Denkers, kom daar maar eens om. Maar waarom in vredesnaam in de laatste editie (De Groene Amsterdammer van 22 oktober) een foto op de cover van een vette, halfnaakte, kortom (esthetisch gezien) onappetijtelijke man met wel een prachtige kop? Gaat dit nummer over het verval van het ouder wordende lijf? Nee. Gaat dit nummer over de blijvende levendigheid van geest (de man heeft de «karbonkelogen» van Picasso)? Nee. Gaat dit nummer over de mefistofelische aanleg van de mens (de man heeft «duivels oren»)? Nee. U ziet, allerlei asso ciaties kwamen bij mij op. Waarom deze foto?

VREDA VAN TONGEREN, Amstelveen

Kleedt u zich maar even uit

Het interview Kleedt u zich maar even uit (in De Groene Amsterdammer van 22 oktober) wordt ingeleid op een manier die niet overeenstemt met de strekking van het vraaggesprek, noch met de feitelijke situatie aan de Vrije Universiteit. De aankondiging in de inhoudsopgave en de inleiding suggereren dat de VU genees kundestudenten zou toestaan te oefenen op studenten van het zelfde geslacht «in verband met de moslimmeisjes». Dit is niet correct: de VU heeft deze regel geving ingesteld uit respect voor de integriteit van het menselijk lichaam. In de brief van het bestuur staat zelfs dat «aparte regels geformuleerd kunnen worden door faculteiten, wanneer dat vanuit de Nederlandse cultuur gewenst is». Schaamte jezelf te lenen voor lichamelijk onderzoek komt voor bij iedere genees kundestudent, meisjes in het bijzonder. Er hebben zich nooit uitzonderlijke problemen voor gedaan met moslimstudenten, en er is nooit een «lobby» geweest die aanleiding heeft gegeven tot deze regelgeving (en ook heeft niemand ooit een nikaab gedragen!). Redacteur Fogteloo heeft ons benaderd om te spreken over schaamte, ongeacht welke overtuiging, en haar artikel getuigt hier ook van. We hopen dat de lezer door dit redactionele misverstand niet zal denken dat moslimstudenten het de VU lastig maken: wij zijn allemaal blij hier te studeren.

ABDUL HAQ & NOOR-US-SEHER COMPIER, Amsterdam

Ab Klink

Het interview met Ab Klink van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA laat zien hoe de Nederlandse christen-democraten – net als hun Vlaamse geestverwanten – geen echte keuzes maken. Zij blijven drijven op de golven van de tijdgeest en de economische conjunctuur. Zo heeft Klink het over de vergrijzing, maar concrete voorstellen over de betaalbaarheid van pensioenen of een betere organisatie van ouderenzorg blijven uit. Ook over een ander economisch model, met meer aandacht voor de mens en minder ongelijkheid, hoor ik maar weinig in christen- demo cratische kring. Zelfs over ethische thema’s, zoals de ver re gaande liberalisering van abortus of de ruime euthanasiewetgeving, durft het CDA geen uitgesproken standpunten meer in te nemen. De status van een brede volks partij verdien je niet door wollig taalgebruik. Mensen zijn best bereid om impopulaire en noodzakelijke maatregelen te aanvaarden, maar dan wel gestoeld op een samenhangend en uit gesproken programma. En dat mis ik zowel bij het CDA als bij haar Vlaamse zusterpartij.

GARRÉ PATRICK, Merelbeke, België