Ergernis

Met belangstelling heb ik kennis genomen van het artikel De erfenis van Van der Aa van René Zwaap (in De Groene van 2 maart) waarin CBE ter sprake kwam. Met klem wil ik u erop attenderen dat er geen gesprekken hebben plaatsgevonden tussen CBE en de heer Van der Aa, noch over een positie van de heer Van der Aa bij CBE, noch over een opdracht voor CBE bij de Sociale Dienst.

Tevens is het zeer ongebruikelijk dat de politieke top contracten afsluit met externe organisaties en worden deze werkzaamheden uitgeoefend door de ambtelijke topfunctionarissen. Overigens lopen de contacten tussen CBE en de Sociale Dienst met de heren A. Jansen en R. Mungra.

DRS. P. POLLEN MBA, Amsterdam

managing partner CBE Group BV

Sharon en Co

Met verbazing las ik het artikel Sharon en Co gerust tot hun pensioen (in De Groene van 23 februari), in het bijzonder wat betreft de uitspraak van het Internationale Gerechtshof in Den Haag. Is deze uitspraak niet in flagrante tegenspraak met wat indertijd op de Tribunalen in Neurenberg en Tokio is uitgemaakt, namelijk dat een ieder persoonlijk verantwoordelijk is voor zijn/haar (mis)daden en dat niets of niemand daarvoor in de plaats kan worden gesteld. Ook geen bevel van hogerhand.

Om een voorbeeld te noemen: Pinochet c.s. zullen zich niet persoonlijk aan hun «tegenstanders» hebben vergrepen en gaan dan volgens deze uitspraak vrijuit.

Een niet te aanvaarden gang van zaken, die in strijd is met alle gevoelens van gerechtigheid!

M. DIJKSTRA, Leeuwarden

Ideologieën

De serie over de grote ideologieën (in De Groene van 2 maart deel 1: het liberalisme) dreigt grondig incompleet te worden. Want waarom wordt het anarchisme weer niet meegenomen? Omdat het altijd marginaal was? Natuurlijk was en is het marginaal, want van anarchisme word je niet rijk, in materiële zin. De (zelfverklaarde) verdedigers van de vrijheid die zich liberalen noemen triomfeerden inderdaad in 1848 met Thorbeckes grondwet — maar dat is de tijd van het censuskiesrecht. De belastingbetalers, de rijken dus, wilden graag de touwtjes in handen hebben. Dat is ze gelukt, en dat is nog steeds het streven van liberalen. Als puntje bij paaltje komt, is de VVD bijvoorbeeld echt een volkspartij, dat wil zeggen een partij voor één volk. En alle andere volken moeten maar zien hoe ze van de spaanders in leven blijven.

Niet alleen VVD’ers, maar ook verlichter politiek filosofen als John Rawls frommelen het vrije kapitalisme er altijd even tussen als ze het begrip vrijheid uitdiepen. Het is me een raadsel hoe het pletten van egalité en fraternité met vrijheid te maken kan hebben. Maar ja, bij «vrijheid» denk ik meteen aan iedereen en zeker niet aan de portemonnee.

Dus graag ook nog iets over anarchisme, de enige huidige ideologie die dit millennium wel zal overleven.

WEIA REINBOUD, Utrecht