Ingezonden gedicht

Vreemd was
Het mij
Te moede:
Deed ik wel
Genoeg
Het goede?
Gedachten
Komen
Vaak
Te laat,
En liggen dan
Spoedig
Naakt
Op straat
Frater Frans