Ingezonden gedicht

De zee
Dampte
En trok
Lange stroken
Nevel
Over het
Paarse
Water
Waarin
Een purperen
Zon
Langzaam
Maar zeker
Onderging