Ingezonden gedicht

Ternauwernood
Bleef
Boris
Staan;
Hij
Had
Nog
Minstens
Een
Jaar
Te
Gaan