Ingezonden gedicht

Geachte Mejuffrouw
Versluis,
Mijn
Bedoelingen
Zijn
Zuiver,
Maar de
Gedachten
Aan u
Schenken mij
Een
Milde
Huiver
Roelof Versprong