Ingezonden gedicht

Dramatisch
Drongen
Dronkelappen
Drankzuchtige
Dragonders
Draconisch
Dreigend
Terug over de
Drempel
Van het
Dranklokaal
Dreunend en
Drammend