Ingezonden gedicht

Hij drukte de
Sporen in mijn
Lijf en rukte
Woest aan de
Teugel
Terwijl ik
Kronkelde van
Genot…
Kan dit wel
Door de
Beugel…?