In september 2023 gaat de Masterclass van Platform voor Onderzoeksjournalistiek Investico en De Groene Amsterdammer weer van start. Een groep van vijf deelnemers met verschillende achtergronden werkt intensief samen aan één groot onderzoeksproject en krijgt scholing in methoden en technieken voor onderzoeksjournalistiek. De Masterclass is nadrukkelijk een opleidingstraject. In het verleden is gebleken dat kandidaten die het succesvol doorlopen terechtkunnen bij de redactie van Investico zelf of op de onderzoeksredacties van andere media zoals Pointer, Argos en NRC.

De Masterclass werkt zes maanden onder begeleiding van Investico-hoofdredacteur Thomas Muntz en Groene-redacteur Coen van de Ven. Daarnaast volgen de deelnemers onder begeleiding van Investico-redacteur Emiel Woutersen een toegepast literatuurprogramma en krijgen ze workshops van gastdocenten en ervaringsdeskundigen, bijvoorbeeld over open source intelligence, de Woo (‘Wet open overheid’) en interviewtechnieken.

Deelname aan de Investico Masterclass is gratis, maar vereist wel een forse tijdsinvestering. De deelnemers ontvangen van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten een beurs van 1600 euro per maand uit de regeling Beurs Expertisebevordering.

Het programma bevat

 • Een intensief journalistiek onderzoek naar een door de groep zelf bepaald onderwerp, de nadruk ligt op het leren verzamelen van data en informatie aan de hand van klassieke journalistieke technieken en innovatieve methodes en interpretatieve discussies;
 • Begeleiding bij het leren werken in teams;
 • Trainingen, zoals in interviewtechniek, het schrijven van nieuws en het doorzoeken van openbare bronnen;
 • Literatuursessies opgezet vanuit verschillende journalistieke tradities;
 • Een intensieve schrijffase van ruim een maand, resulterend in een diepgravende longread in De Groene Amsterdammer en eventuele nieuwsartikelen bij andere media.

Deelnemers moeten minstens vier dagen per week flexibel beschikbaar zijn, waaronder in elk geval maandag en vrijdag. Tegen het einde van het onderzoek loopt de intensiteit van het project aanzienlijk op.

De onderzoeksjournalistiek in Nederland maakt momenteel een bloeiperiode door, mede dankzij miljoenensteun van de overheid aan talloze initiatieven van grote en kleine, beginnende en gevestigde, landelijke en regionale media. De Masterclass van Investico vormt een uitstekende basis om je verder te ontwikkelen als onderzoeksjournalist.

Solliciteren?

Wij zoeken ambitieuze deelnemers die een carrière in de journalistiek nastreven en zich willen ontwikkelen als journalistiek onderzoeker. Om een goede onderzoeksjournalist te worden zijn intelligentie, nieuwsgierigheid, een brede algemene ontwikkeling, doorzettingsvermogen en een goed sociaal gevoel noodzakelijk. En je zal vooral hard moeten werken.

Kandidaten die door Investico zijn geselecteerd, krijgen een beurs van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De beurs bedraagt 1600 euro per maand.

We zoeken:

 • Kandidaten hebben aantoonbare ervaring met onderzoek doen, bijvoorbeeld in de vorm van een academische opleiding of een andere vorm van onderzoek verrichten;
 • Kandidaten zijn bij voorkeur tussen de 20 en ca. 30 jaar oud,
 • Kandidaten hebben een aantoonbare brede maatschappelijke, economische en historische interesse.

De Nederlandse onderzoeksjournalistiek heeft behoefte aan talent uit alle maatschappelijke geledingen en diverse culturele achtergronden. Kandidaten met een dergelijk profiel worden nadrukkelijk aangemoedigd zich te melden.

(Enige) journalistieke ervaring is een pré. Wie voldoet aan de criteria en een opleidingsachtergrond heeft in exacte of datawetenschappen wordt eveneens aangemoedigd te solliciteren.

Aanmelding

Vragen? Hier vind je een document (.pdf) met veel gestelde vragen en aanvullende informatie.

Solliciteren kan tot en met zaterdagavond 3 juni.
Mail naar web@platform-investico.nl en stuur mee:

 1. Een motivatiebrief met inspiratiebronnen;
 2. Een CV;
 3. Een artikel of werkstuk waaruit jouw onderzoek- en schrijfvaardigheid blijkt.

De sollicitatiegesprekken zullen gevoerd worden op vrijdag 16 juni en maandag 19 juni.

Voorgaande edities

Sinds 2011 organiseren we jaarlijks een masterclass. De groepen deden onderzoek naar de overheidssteun aan het betaald voetbal, de onzichtbare macht van het adviesbureau McKinsey, de toenemende bedreiging van de privacy op de werkvloer, de fossiele Nederlandse energiepolitiek, de misstanden bij woningcorporaties, de macht en onmacht van de zorgverzekeraars en de nevenfuncties van alle 5800 Nederlandse hoogleraren, getiteld ‘Ondernemende professoren’.

In 2016 bracht de Masterclass een onderzoek naar de onmogelijke spagaat van de AFM, ‘Het toezichtsprookje’. Deze productie werd genomineerd voor de aanmoedigingsprijs van de Loep, de prijs voor onderzoeksjournalistiek van de Vereniging voor Onderzoeksjournalistiek (VVOJ). De Masterclass van 2017 onderzocht het duurzame imago van multinational Unilever.

In 2018 richtte de Masterclass zich op moderne slavernij en uitbuiting in Nederland, de auteurs van het verhaal kregen van de Stichting Verhalende Journalistiek de titel ‘Meesterverteller’. De masterclass van 2018-2019 deed onderzoek naar de manipulatie van de criminaliteitscijfers door de Nederlandse politie en won daarmee De Tegel in de categorie jong talent. De publicatie van de Masterclass 2019-2020 handelde over toenemend aantal stalbranden en werd daarvoor genomineerd voor De Tegel voor jong talent.

De Masterclass van 2020-2021 schreef schreef over de stille successen van conservatief-christelijk rechts, werd daarvoor genomineerd voor De Tegel en won de Loep in de categorie jong talent. De editie 2021-2022 ging over de de vergaande ‘verdozing’ van het Nederlandse landschap en kreeg daarvoor een vermelding op de longlist van de Loep.

De jongste editie, die van vorig jaar, stortte zich op het demonstratierecht in Nederland en hoe dat vergaand onder druk is komen te staan.