Deze reeks seminars zal de volgende thema’s behandelen: het beroep op religie in huidige politieke debatten; de rol van het religeus verleden in de opkomst van het nationalisme; religie en colonialisme en de racialisering van het geloof.

Op 2 mei presenteren Ernst van den Hemel en Merijn Oudenampsen twee hoofdstukken uit hun aanstaande boek Opstand: mythische funderingen van Nederland, op 14 mei bespreekt Markha Valenta het debat rondom ritueel slachten, en op 28 mei presenteert Bart Jan Spruyt het belang van religie en het conservatieve gedachtegoed.

Met deze reeks seminars beoogt het Centre for the Humanities een debat over de rol van religie in politiek en maatschappij. Hoewel de Nederlandse staat en maatschappij als seculier worden begrepen, speelt religie nog altijd, en soms zelfs in toenemende mate, en belangrijke rol in de publieke sfeer. De neoconservatieve partijen wisten deze postseculiere context tot op heden beter te benutten dan de progressief-linkse partijen. Conservatieve partijen hebben zich progressieve idealen zoals vrouwen- en homoemancipatie, vrije meningsuiting, en godsdienstvrijheid toegeeigend. Is conservatief het nieuwe progressief?


De voertaal is Engels. Toegang is gratis, maar reservering is vereist. Aanmelden kan via cfh@uu.nl.