In 1990 presenteerde minister Hans Alders (PvdA) de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex). Een aanvulling op de Vierde Nota, en samen goed voor de bouw van ruim 800.000 woningen grotendeels in en rond de steden, nieuwe stadswijken, de Betuwelijn, de HSL, de Tweede Maasvlakte en de uitbreiding van Schiphol. De Vinex heeft Nederland ingrijpend veranderd.

Wat waren eind jaren tachtig de ambities van de planmakers? Wat waren de opgaven en wat was het toekomstideaal? In het debat in Pakhuis de Zwijger, op 22 januari om 20:00 uur, blikken we terug op de geboorte van de laatste grote nota en gaan in op de grote vraag: is de Vinex geslaagd?

Met onder andere:

  • Steef Buijs (vml. hoofd stadsvorming Ruimtelijke Planbureau)
  • Annemiek Rijckenberg (vml. wethouder Ruimtelijke Ordening Gemeente Utrecht)
  • Jelte Boeijenga (auteur Vinex Atlas)
  • Arnold van der Valk (hoogleraar Ruimtelijke planning WUR)
  • Adri Duijvestein (voormalig wethouder Almere / lid Eerste kamer)

Vinex Voorbij is een serie van vijf programma’s in januari, maart, mei, september en november naar aanleiding van een artikelenreeks van Floor Milikowski in De Groene. Daarin blikt Milikowski terug op 25 jaar Vinex en kijkt ze vooruit naar de grote ruimtelijke opgaven waar ons land voor gesteld staat. In gesprek met denkers, ontwerpers en bestuurders zoekt zij naar een antwoord op de vraag: hoe geven we de toekomst van Nederland vorm?

Lees hier de reeds gepubliceerde verhalen van Floor Milikowski over Vinex-wijken. Lees ook haar serie over ‘Het nieuwe gezicht van Nederland’. In De Groene van deze week, die morgen online verschijnt en donderdag in de winkel ligt, maakt Milikowski de balans op na 25 jaar Vinex. 'Groeiscenario’s wezen op een verwachte bevolkingsomvang van twintig miljoen Nederlanders in het jaar 2000.’

Beeld: Nieuwbouwwijk in Leidsche Rijn, 2001 (Evelyne Jacq / HH)