De Groene Live #22

Islam in Europa; ruimte voor vrijdenkers?

‘Binnen de islam moeten kritische vragen gesteld worden. Steek de hand in eigen boezem, schuif de schuld over de malaise in de islamitische wereld niet op anderen af’, zei de Vlaamse imam Khalid Benhaddou tijdens De Groene Live #22.

Op 24 oktober vond in Pakhuis de Zwijger een gesprek plaats over de geopolitieke invloeden op de islam in Europa en het spanningsveld tussen kritiek en stigmatisering. Fatima El Mourabit, voorzitter Platform Nieuwe Vrijdenkers, vroeg zich af hoe je twee culturen kunt verzoenen. In een spoken word sloeg Mounir Samuel een brug tussen religies.