Op zich begrijpelijk: India en Israel bevinden zich in een vergelijkbare positie. Beide landen zijn opkomende kernmogendheden. Bovendien is de relatie tussen Israel en India veel warmer geworden nu in India een radicaal-nationalistische hindoepartij aan de macht is en de tegenstellingen met de moslimwereld dramatisch zijn verscherpt.
Het Israelische ‘Comité voor de Vrijlating van Mordechai Vanunu en een Midden-Oosten dat vrij is van Nucleaire, Biologische en Chemische Wapens’ heeft aan president Clinton na diens veroordeling van de Indiase kernproeven een open brief geschreven en hem gevraagd voortaan ook scherper te letten op het kernpotentieel en de kernproeven in Israel. Samenwerking van India en Israel acht dit comité heel goed mogelijk, aangezien Israel er steeds op uit is geweest nieuwe nucleaire partners te vinden sinds de relatie met Zuid-Afrika, na het aan de macht komen van Mandela, is bekoeld.
De gevoelens in Israel zijn gemengd. In Israelische kranten is de vrees uitgesproken dat de Indiase kernproeven de start zullen zijn van een nieuwe nucleaire wapenwedloop, waardoor Pakistan en Iran eerder kernwapens zullen ontwikkelen. Het officiële standpunt van de Israelische regering is dat dat niet zo'n vaart zal lopen, aangezien Amerika de belangrijkste wapenleverancier van Pakistan is.
Het antinucleaire comité in Israel vindt het van belang dat vanuit Europa een eventuele nucleaire band tussen Israel en India nader wordt onderzocht. Peter Edel, onafhankelijk onderzoeker in Amsterdam, heeft daar al het nodige materiaal voor verzameld. Hij herinnert er op de Internetpagina’s van Kleintje Muurkrant in Den Bosch aan dat de toenmalige minister van Defensie van Israel, Sharon, in 1983 al een voorstel aan India heeft gedaan om gezamenlijk de nucleaire installaties van Pakistan te vernietigen. Indertijd voelde India daar niets voor, maar intussen is er veel veranderd. Peter Edel meent dat de Indiase kernproef laat zien dat Israel in India zijn nieuwe nucleaire partner heeft gevonden. Maar voorlopig blijft dat een hypothese die nader moet worden onderzocht.