Tel Aviv – Het huis van Israël staat in brand. Prominente Israëliërs komen in opstand. De door de nieuwe regering voorgestelde wetshervorming verzwakt de rechterlijke macht en stelt de Knesset, het parlement, in staat uitspraken van het Hooggerechtshof terzijde te schuiven, wat het einde van de democratie betekent. Daniel Kahneman, professor in de psychologie en economie aan Princeton University en Hebrew University, Jeruzalem, en Nobelprijslaureaat in de economie, kondigt aan dat hij niet meer in Israël kan leven en met kinderen en kleinkinderen het land verlaat. David Grossman, dit jaar bekroond met de Erasmusprijs voor zijn verbinding in een verdeelde wereld, waarschuwt tijdens de massale demonstratie in Tel Aviv voor anarchistische chaos, haat en geweld, die Israël naar een catastrofe leiden. De burgemeester van Tel Aviv, Ron Huldai, plakte als protest een gigantische poster van Israëls Onafhankelijkheidsverklaring op een gemeentegebouw. Vooraanstaande managers van de Bank of Israel stappen op. Vierhonderd hightech-werknemers, leidinggevenden en investeerders, meer dan duizend ex-luchtmachtfunctionarissen, tientallen schooldirecteuren, tientallen gepensioneerde rechters, meer dan honderd gepensioneerde ambassadeurs, 650 academici en medewerkers uit de geesteswetenschappen en cultuur schrijven protestbrieven.

Het huis van Israël heeft een uitslaande brand. De voorgestelde discriminatiewet, die een arts het recht geeft de behandeling van bepaalde patiënten te weigeren op religieuze gronden, een hotelier die gasten kan weigeren en de uitgelekte zwarte lijst van de Noam-partij, duidelijk gericht op uitsluiting van Arabieren en leden van de lhbtiq-gemeenschap, leiden tot massale demonstraties in de grote steden. De Discount Bank, een van de grootste banken van Israël, weigert krediet te verlenen aan organisaties die discrimineren. Bedrijven uit de hightech-, verzekerings-, investerings- en toerismesector volgen dit voorbeeld.

Het huis van Israël stort in. Tijdens een zware Israëlische militaire inval in de Palestijnse stad Jenin worden tien Palestijnen gedood en raken er twintig gewond. Een Palestijn schiet zeven joden dood in Oost-Jeruzalem. Israël is in staat van paraatheid voor raketaanvallen uit Gaza en terreuracties in de grote steden en zal nog harder optreden in de Palestijnse gebieden. Joodse kolonisten krijgen gemakkelijker wapenvergunningen. De families van terroristen worden gedeporteerd.

Democratisch verval is een wereldwijd fenomeen. Kahneman waarschuwt dat Israël op dezelfde weg is als Hongarije, Polen en Turkije en economische terugval, academische braindrain en afname van buitenlandse investeringen het gevolg kunnen zijn. De vraag is of het niet te laat is om zoveel branden te blussen.