Tel Aviv - Israël had geen slimmer scenario en geen betere timing kunnen bedenken. Bijna gelijktijdig breken in zijn buurlanden politieke branden uit. Terwijl Egypte probeert om demonstraties en rellen te sussen, heeft Libanon zijn handen vol met Hezbollah, die de macht probeert over te nemen. Jordanië vraagt zich verontrust af wanneer de opstand naar Amman zal overwaaien en de Palestijnse autoriteiten proberen hun eigen stoep schoon te vegen, die bevuild is met door Al Jazeera en The Guardian uitgelekte documenten over geheim Palestijns-Israëlisch overleg. Israël? Wie heeft er nu nog tijd voor de joodse staat? Het woord ‘Israël’ lijkt zelfs volledig uit het vocabulaire van de buurlanden te zijn verdwenen, aldus de nieuwslezer van het Israëlische tweede net.
Maar het gekissebis en geruzie van de buren leidt in Israël tot een probleem. De generaals die gewoonlijk druk bezig zijn met ‘s lands verdediging en oorlogvoering, hebben niets om handen en richten in eigen gelederen een bloedbad aan. De benoeming van generaal Joav Galant, commandant van operatie Gegoten Lood in 2008, tot opperbevelhebber van de strijdkrachten, doet de gemoederen oplopen. De nieuwe bevelhebber, door premier Netanyahu onlangs nog geprezen als een uitmuntend en verantwoordelijk commandant, heeft een stuk grond achter zijn huis gestolen en er olijfbomen geplant, aldus staatscontroleur Micha Lindenstrauss. Nu is illegale grondverwerving niet uitzonderlijk in Israël, al worden olijfbomen doorgaans ontworteld en niet geplant, maar liegen is ernstiger, zeker bij hoge officieren. Onlangs nog werd een brigadegeneraal ontslagen omdat hij over een verkeersbotsing had gelogen.
Vrienden van Galant startten zondag een campagne met paginagrote advertenties in de kranten met nieuwsachtige koppen als 'Ashkenazi en Benajahoe (de legerwoordvoerder) spannen samen om Galants benoeming ongedaan te maken’, en: ‘Er is een putsch bij defensie’. Intussen is het Israëlische leger stuurloos. Galants meerjarenplan met een gedetailleerd investerings- en benoemingsbeleid staat voorlopig in de ijskast en er wordt al druk gespeculeerd over zijn opvolger.
Israël had voor dit alles geen betere timing kunnen bedenken. Mogelijke successen van het burgerlijk verzet in de buurlanden kunnen zich als een lopend vuur verspreiden onder andere volken, waaronder de Palestijnen. Onderdrukking blijft tenslotte onderdrukking, of die nou door een nationale leider of door een vreemde mogendheid wordt uitgevoerd. Terwijl de Israëlische generaals onderling redetwisten, wordt de Israëlisch-Palestijnse brand dan misschien eindelijk geblust.