Rome - Natuurlijk, de ene aardbeving is de andere niet. Die van Haïti op 12 januari, met tweehonderdduizend doden tot gevolg, en die van het Italiaanse L'Aquila op 6 april vorig jaar (308 doden) zijn qua rampzaligheid onvergelijkbaar. Toch valt er op schaalmodel een vergelijking te trekken, als je de organisatie van de noodhulp tot focus neemt. En dan moet de conclusie zijn dat Italië het briljant heeft gedaan in L'Aquila, terwijl Amerika er nu een potje van maakt in Haïti.

Daar was Silvio Berlusconi al bang voor. Hij heeft zijn superheld Guido Bertolaso, hoofd van de Italiaanse burgerbescherming, naar Haïti gestuurd. En ja hoor, Bertolaso liet uit Haïti weten dat de organisatie van de hulptroepen ‘pathetisch’ was. Dat er te veel ‘sterretjes’ (het Amerikaanse leger) en te weinig ‘hersenen’ rondliepen. Dat voedsel en water al dagenlang in containers liggen opgeslagen zonder de slachtoffers te bereiken. Dat het onbegrijpelijk is dat Obama, of anders Clinton, niet op Haïti zit om de organisatie zelf in handen te nemen. ‘Even wat pakken waterflessen voor de camera helpen uitladen is niet de oplossing’, zei Bertolaso, doelend op Bill Clinton.

Bertolaso’s conclusies waren in zoverre voorspelbaar dat Berlusconi ze al had aangekondigd. ‘Wat er in Haïti totaal aan schort, is de organisatie’, had Berlusconi vorige week gezegd. ‘Ik stuur Guido Bertolaso om poolshoogte te nemen.’ En inderdaad: de organisatie is prut, zegt Bertolaso. Waarschijnlijk heeft hij gelijk. De vraag is waarom Berlusconi zich dat gelijk wil toe-eigenen. Wat er feitelijk wordt gezegd is: Obama is een prutser. En dat is niet iets wat een strateeg als Berlusconi zomaar voor eigen rekening neemt. Daar zit een bedoeling achter. Is het omdat Obama niet over de brug is gekomen met de toegezegde hulpgelden voor L'Aquila? Berlusconi had de G8 vorige zomer niet voor niets in het aardbevingsgebied georganiseerd. De respons was toen genereus, maar het is bij woorden gebleven.

Of is het omdat rampen Berlusconi’s specialiteit zijn? Hij is gek op Guido Bertolaso, een norse arts die hem keer op keer een bella figura doet slaan als er een ramp is. Dat kunnen we toch maar mooi, wij Italianen. Als je Bertolaso met een ernstig gezicht hoort zeggen dat ‘de situatie onder controle is’, lijkt het heel even of het toch nog allemaal goed gaat komen met de wereld. B&B is een team dat ze nergens ter wereld hebben, denk je op zo'n moment. En dan moet je glimlachen om het gezeur over een wetje waardoor de ene B. buiten schot van justitie kan blijven. Alsof er geen belangrijker dingen zijn.