De Hoop stond weer naast Powell stoer te stinken.

«Ja… nee… natuurlijk, sir! Net wat u zegt!

Ik heb ze dat thuis ook al uitgelegd…»

De Hoop zat weer zijn volk te verlinken.

Het wordt gevaarlijk zonder kabinet.

Een lichtgewicht op Buitenlandse Zaken,

terwijl de wereldvrede staat te kraken.

Waarom heeft men hem op die post gezet?

Zijn baan was, weet u nog, een afkoopsom!

Om Brutus Balkenende te beschermen

zodat Jaap af kon gaan met stille trom.

Hij, Jaap, moet zich thans over ons ontfermen.

Nu oorlog dreigt en het aankomt op moed

komt Bibberbeen ons vragen om ons bloed.