Oproep

Jan Hanlo Essayprijs Klein

Essayisten kunnen meedingen naar de Jan Hanlo Essayprijs Klein. Zoals altijd heeft de prijsvraag een thema gebaseerd op het werk van Jan Hanlo. Deze keer is het: ‘Is dromen nu alleen maar slecht?’

Medium janhanlo

De Jan Hanlo Essayprijs Klein voor een niet eerder gepubliceerd essay van zo’n 2500 woorden bestaat uit een geldbedrag van € 1500, een trofee en een publicatie in De Groene Amsterdammer. De deadline voor inzendingen is 1 maart 2017. De jury bestaat uit Xandra Schutte, Stephan Sanders, Roos van Rijswijk en Marleen Rensen.

Verdere informatie en het reglement: janhanloessayprijs.nl