Ons standpuntje, hoe was dat ook al weer?

«Wél politieke, géén soldatensteun».

Ja, stoer! Toch hoor ik nu een vreemd gekreun

rond onze militaire invloedssfeer.

Jan doodde Irakese plunderaar.

Gaf Jan nu militaire steun of is

zijn actie politiek van aard? Toch raar.

Ik voel het meest nog voor een compromis:

Jan richtte zijn geweer zeer politiek

en loste losse flodders voor de vrede,

maar hij verklaart nu eerlijk onder ede:

«Ik mikte welgemeen, dus specifiek

Op Irakees die net geen soldaat was.

Zo liep mijn loop de politieke pas.»