Het lijkt me duidelijk dat we in een tijd leven waar veel dingen veranderd moeten worden. Dat betreft vragen binnen de Nederlandse maatschappij, zoals het zorg- een pensioensysteem, maar ook de toekomst van Nederland in de Europese Unie en de antwoorden op urgente globale vragen (natuurbescherming, globale verwarming, migratie, etc.).

Omdat deze vragen met elkaar samenhangen lijkt het me verkeerd om een ranking op te stellen. Volgens mij is het noodzakelijk om überhaupt een discussie over de type van maatschappij te beginnen waarin we willen leven. Dat betreft ten eerste de offers die we ons willen getroosten om de globale verwarming te bestrijden en ontwikkelingslanden met de daarvoor noodzakelijke milieubescherming te helpen. Ten tweede is de toekomst van de nationale staat in de Europese Unie onduidelijk: hoeveel supranationale coördinatie en centrale beslissingsprocedures zijn nodig om substantiële uitdagingen zoals de huidige schuldencrisis af te weren? Ten derde de vergrijzing van de maatschappij wat weer met de vraag samenhangt hoeveel immigratie we nodig hebben om ons sociaal system te kunnen handhaven. Politici moeten, in plaats van kleine aanpassingen hier en daar te doen, durven de grote vragen met het volk te debatteren.

In dit opzicht vind ik het heel belangrijk om Europees en global te denken, en ons niet alleen maar met lokale problemen in ons eigen land bezig te houden. Het belang van de Europese Unie voor het invloednemen op globale vraagstukken en ontwikkelingen wordt namelijk nog steeds
onderschat.

Bij deze dus een symbolische voorstel om het Europese denken te bevorderen en de mobiliteit binnen de Europese Unie vergroten: Elk land van de Europese Unie voert Engels als tweede officiële taal in. Ik verwacht niet dat dat binnenkort gaat gebeuren, maar misschien is dit voorstel voor de opgroeiende generatie, die hun ervaringen met Erasmus & Co. heeft gemaakt, minder vergezocht dan voor de meeste Nederlanders. Ik heb (zelf van Duitse afkomst) mijn verblijven in Engeland, Frankrijk en Nederland als grote verrijking ervaren en zou wensen dat ook anderen van de unieke kansen profiteren die de politieke en economische eenheid van Europa aanbiedt. Op dit moment zijn de vele talen die in Europa gesproken worden echter voor velen nog een drempel.

Het meest overschatte probleem te vinden lijkt me daarentegen makkelijk: de vermeende islamisering van Nederland. Een partij die zich bijna exclusief daarop focusseert krijgt 24 van 150 zetels in de tweede kamer. Ik wil niet beweren dat er geen problemen met allochtone hangjongeren zijn, maar dat de islam net zo verschillende facetten heeft als het christendom en juist geen politieke ideologie is, is Geert Wilders en zijn taalrijke kiezers blijkbaar ontgaan. Ik kan iedereen alleen maar aanbevelen in islamitische landen rond te reizen: je zult met waardevolle ervaringen en zonder misleidende vooroordelen terugkeren.


Bekijk ook de website van Jan Sprenger