Een nauwgezette papieren reconstructie van de nacht in mei 1999 waarin de Eerste Kamer door de tegenstem van VVD-coryfee Hans Wiegel het correctief referendum dwarsboomde. Door blufpoker van D66 kwam het tweede kabinet-Kok op unieke wijze ten val: een conflict met de Kamer of tussen bewindslieden onderling was er niet, maar D66-voorman De Graaf had vooraf volledige kadaverdiscipline van de senaatsfracties van de drie regeringspartijen geëist. Hij trok de gevleugelde «stekker» uit het kabinet toen die discipline er niet kwam, maar ging kort daarna gemakkelijk akkoord met een lijmpoging. De auteur, docent staatsrecht aan de Vrije Universiteit én lid van het CDA, is een verklaard voorstander van het referendum, maar beperkt zich in dit boekje tot tamelijk neutrale observaties en analyses. Wel maakt hij duidelijk dat onder Paars staatsrechtelijke vernieuwingen in D66 geen effectieve pleitbezorger hebben gekend. De Nacht van Wiegel is voor een belangrijk deel uitgelokt door de arrogantie van die partij. (Peter Vermaas)

Uitg. Lemma, 132 blz., € 15,50