Tokio - Japan mag in de vorige eeuw ingrijpende hervormingen hebben meegemaakt, veel sociale structuren zijn in een ander jasje gewoon blijven bestaan. Neem de Yakuza, de enige maffia-organisatie ter wereld waarvan alle gegevens gewoon in het telefoonboek te vinden zijn. De Yakuza had tot voor kort weinig van justitie of politie te vrezen.

Eeuwenlang garandeerden criminele clans de veiligheid van reizigers, met name langs de wegen naar Edo (het huidige Tokio). In ruil daarvoor knepen de autoriteiten een oogje dicht als deze clans zich op andere maatschappelijke terreinen wat minder oorbaar gedrag veroorloofden. Nog steeds worden de nazaten van deze clans, de getatoeëerde zware jongens van de Yakuza, door politie, politiek en bouwbazen ingezet voor ‘de goede zaak’. Zo kunnen burgers die protest organiseren tegen de bouw van een omstreden dam ongewenst bezoek verwachten dat hun huis en leden onder handen neemt.

Drie recente ontwikkelingen lijken er echter op te duiden dat de gewone man, de bouwondernemers én de politie het gehad hebben met de Yakuza. De gewone man omdat de Yakuza betrokken is bij de ondergang van het ogenschijnlijk oerzuivere sumoworstelen. Er zijn grenzen aan waar de onderwereld zich mee mag bemoeien. Met het zogenaamde ‘fiksen’ van wedstrijden lijkt de Yakuza vooralsnog niets te maken te hebben, maar de Yakuza bleek wel betrokken bij afpersingen van worstelaars en illegale gokpraktijken. Er is een brede roep om de Yakuza de worstelwereld uit te werken.

Ook bouwondernemers komen in touw. Om het bouwterrein van de Tokyo Sky Tree, dat met ruim zeshonderd meter verreweg het hoogste gebouw in Japan wordt, staan hekken met borden waarop staat dat de Yakuza niet welkom is bij dit project - een aankondiging die nogal wat zegt over al die andere enorme bouwprojecten die Tokio heeft gekend in de afgelopen halve eeuw. Ten slotte de politie. De hoofdcommissaris van Tokio heeft de Yakuza expliciet laten weten dat het afgelopen is met de een-tweetjes die politie en maffia plachten te spelen en dat de jacht op de Yakuza geopend is. Daarmee is het lot van de Yakuza zeker niet bezegeld: zij zal vast een nieuwe vorm weten te vinden om haar naar eigen zeggen ‘nuttige sociale activiteiten’ te ontplooien. Maar dat er nu op verscheidene fronten een vuist gemaakt wordt tegen corruptie en criminaliteit is grote winst voor Japan.