Wat is de meest dringende maatschappelijke kwestie van dit moment?

De meest dringende maatschappelijke kwestie van dit moment is een falende elite. Dit betreft de politieke elite (populistische maatregelen die mooi klinken, maar waarvan we nu al weten dat ze niet zullen werken); de zakelijke elite (ongegeneerde zelfverrijking en grotendeels verantwoordelijk voor de economische crisis); de sport elite (zowel bij bestuurders (corruptie bij de FIFA), als bij de sporters (doping gebruik, cocaïne gebruik, maar ook de nek beet van Suarez); de journalistieke elite (trouwe volgers van de macht) en de rechterlijke elite (de schijn van vooringenomenheid). Het falen van de elite is ook deels de oorzaak van het opkomende populisme. Daar komt nog bij dat door dit opkomende populisme, de elite geen elite meer durft te zijn. Bang als ze zijn om hun positie te verliezen.

Wat is het meest onderschatte probleem in Nederland?

Het meest onderschatte probleem in Nederland is de totale afbraak van het onderwijs en de resulterende ondermijning van de internationale concurrentie positie (zowel economisch als wat betreft kennisontwikkeling). Nederland predikt de kenniseconomie, maar is zo ongeveer het enige Europese land dat op onderwijs bezuinigt. Gedurende tientallen jaren worden de regels binnen het onderwijs steeds onoverzichtelijker en wordt er geld uit het onderwijs getrokken. Zowel linkse als rechtse politieke partijen hebben hieraan bijgedragen. Het nieuwe beleidsvoornemen om universiteiten te straffen als studenten niet binnen vier jaar afstuderen is zelfs de krankzinnigheid voorbij. Het is als het straffen van ziekenhuizen als er mensen sterven. Het is de ultieme domheid aan de macht.

Wat is het meest overschatte probleem in Nederland?

Het meest overschatte probleem van Nederland is de angst voor moslimextremisme. Keer op keer wijzen studies uit dat er geen directe relatie bestaat tussen islamitische orthodoxie en extremistisch gedrag. Veel politici, journalisten en columnisten kunnen deze conclusies niet verdragen en weigeren het ook te geloven. Dat doen ze uit puur eigen belang. Politici willen stemmen winnen, journalisten willen makkelijke stukjes schrijven en sommige columnisten moeten wel in hun boosheid over de Islam blijven steken, aangezien anders hun inspiratiebron opdroogt. Het is ook verbijsterend om te zien hoe nu alle politieke partijen de Nederlandse moslims als referentiepunt bij hun politieke standpunten opvoeren. Rechts via het moslim radicalisme en door de Islam als een politieke ideologie voor te stellen, links door te wijzen op bijvoorbeeld de ongelijkheid van mannen en vrouwen in de moslimgemeenschap. Rechts heeft het in dit geval mis, links heeft een punt, maar het resultaat is dat iedereen over de moslims heen valt, waardoor er een groep in de Nederlandse samenleving ontstaat die door iedereen wordt uitgesloten.


Lees ook het artikel dat Jean Tillie eerder publiceerde in De Groene Amsterdammer over taboes in het democratische debat, of een rondetafelgesprek waarbij hij aanschoof, over het kabinet van Rutte en de gedoogsteun van de PVV. Meer informatie via de pagina van Jean Tillie bij de UvA