Jimmie Durhams grootschalige installatie “Building a Nation” (2006) vormt een verloren landschap bestaande uit vele verschillende materialen en vormen. Historische citaten van rijke en invloedrijke Amerikanen worden geïntegreerd in het werk, wat hun racisme tegenover de inheemse Amerikaanse bevolking verklaart. In vergelijking met andere werken van Durham, is dit werk hard, krachtig en expliciet. Het verwerkt het openlijke racisme tegen de inheemse bevolking van de afgelopen 200 jaar. De installatie zorgt voor een directe relatie met de kijker; één van de redenen waarom Kasper König zo verheugd is om “Building a Nation” te presenteren in zijn tentoonstelling “Before the Law”.

“Before the Law” opent op 17 december 2011 en is Königs laatste tentoonstelling in het Museum Ludwig in Keulen. Figuratieve sculpturen uit de jaren 1950 - als onderdeel van de Europese geschiedenis - worden verenigd met uitgebreide bijdragen van hedendaagse kunstenaars die de universele kwestie van de mensenrechten in relatie met het behoud van persoonlijke waardigheid brengen. De tentoonstelling omvat aldus een tijdspanne van zestig jaar en geeft zo een overzicht van de existentialistische mogelijkheden van hedendaagse kunst.

Durham weet wat het is om politiek actief te zijn, daar hij deel uitmaakte van de inheemse beweging en werkte voor het forum van de Verenigde Naties. Hij verliet echter het pad van de gecontroleerde en geformaliseerde weerstand en keerde terug naar de kunst. Sindsdien hebben zijn sculpturen en performances allemaal te maken met de algemene vragen van het bestaan. Jimmie Durham en Kasper König zullen spreken over de artistieke benadering van Durham, die zich richt op de kracht van de directheid.

19u - in het Engels
Vrije toegang
Reservatie : welcome@wiels.org