Joego-speak

Bosnie: Internationaal erkend land dat met toestemming van de internationale gemeenschap wordt verdeeld tussen krijgsheren die binnenkort internationaal gezocht gaan worden wegens oorlogsmisdaden.
CNN-factor: Het vermogen om internationale sympathie te wekken door gebruikmaking van de Amerikaanse media, inz. televisie. Produkt van de vergoten hoeveelheid bloed en het belang van de Amerikaanse zeepmiddelenfabrikanten, plus de dagelijkse advertentieruimte, gedeeld door O. J. Simpson. Voorb.: ‘Sedert de bomexplosie op de markt van Sarajevo voelt het Amerikaanse publiek zich betrokken bij het lot van deze Afrikaanse stad.’

Contactgroep: Groep van vijf landen (Verenigde Staten, Rusland, Engeland, Frankrijk en Duitsland) die in nauw onderling contact de oorlog in voormalig Joegoslavie wil beeindigen. Voorb.: ‘De Contactgroep werd volledig verrast door het Amerikaanse besluit om niet langer mee te werken aan de handhaving van het wapenembargo tegen Bosnie.’
Enclave: Post-modern concentratiekamp waar de gevangenen onder internationaal toezicht zichzelf mogen bewaken. Voorb.: 'In de noordwestelijke enclave Bihac bevinden zich naar schatting 53.000 moslim-vluchtelingen die het aan de meest elementaire voorzieningen ontbreekt.’
Etnische zuivering: Herstel van de mystieke band tussen bloed en bodem door de bodem met bloed te doordrenken.
Internationale waarnemers: Buitenlanders die na een vuurgevecht de verliezer de schuld geven. Voorb.: 'De Nederlandse VN-commandant Bastiaans verklaarde dat de Bosniers de verwoesting van Gorazde te danken hebben aan hun provocerende verdediging van die stad.’
Klein-Joegoslavie: Broedplaats voor de Grootservische gedachte. Luchtbrug: Bevoorradingsbrug, opgetrokken uit schuldbesef en bijeengehouden door intentieverklaringen. Kan in tegenstelling tot stenen of metalen bruggen elke dag opnieuw worden opgeblazen.
Moslimstrijders: Strijders die terecht de wapenen opnemen (niet van toepassing buiten de Balkan).
Robuust optreden: Onmiddellijk ingrijpen door de Navo-luchtstrijdkrachten indien een der strijdende partijen een wapenstilstand of internationale overeenkomst schendt. Voorb.: 'Sedert de Navo de VN-commandanten in Bosnie heeft overtuigd van de noodzaak tot robuust optreden, hebben de VN-commandanten in Bosnie niet meer om robuust optreden door de Navo gevraagd.’
Veilige haven: Door vredestroepen (zie aldaar) zorgvuldig omsingelde en bewaakte Bosnische enclave (zie aldaar) waarop de Servische milities veilig kunnen schieten. Voorb.: 'De veilige haven Gorazde werd in april 1994 door de militie van generaal Mladic met de grond gelijk gemaakt.’
Vliegverbod: Verbod voor de internationale gemeenschap om zonder Servische toestemming op Sarajevo te vliegen. Zie ook: Luchtbrug.
Vredesplan: Wordt vervolgd.
Vredestroepen: Uitstekend getrainde soldaten die met ontoereikende uitrusting naar crisisgebieden worden gestuurd, alwaar zij onze rotsvaste overtuiging dubbelzinnig uitdragen. Voorb.: 'VN-commandant Rose verklaart dat hij zijn commando niet zal opgeven zolang er nog iemand vertrouwen in hem heeft.’
Vrije toegang: Transportroute waarop benden en milities zich vrije toegang verschaffen tot VN-goederen.
Wapenvrije zone: Omstreden gebied waarin de sterkste partij zware wapens mag opstellen.