Contactgroep: Groep van vijf landen (Verenigde Staten, Rusland, Engeland, Frankrijk en Duitsland) die in nauw onderling contact de oorlog in voormalig Joegoslavie wil beeindigen. Voorb.: ‘De Contactgroep werd volledig verrast door het Amerikaanse besluit om niet langer mee te werken aan de handhaving van het wapenembargo tegen Bosnie.’
Enclave: Post-modern concentratiekamp waar de gevangenen onder internationaal toezicht zichzelf mogen bewaken. Voorb.: ‘In de noordwestelijke enclave Bihac bevinden zich naar schatting 53.000 moslim-vluchtelingen die het aan de meest elementaire voorzieningen ontbreekt.’
Etnische zuivering: Herstel van de mystieke band tussen bloed en bodem door de bodem met bloed te doordrenken.
Internationale waarnemers: Buitenlanders die na een vuurgevecht de verliezer de schuld geven. Voorb.: ‘De Nederlandse VN-commandant Bastiaans verklaarde dat de Bosniers de verwoesting van Gorazde te danken hebben aan hun provocerende verdediging van die stad.’
Klein-Joegoslavie: Broedplaats voor de Grootservische gedachte. Luchtbrug: Bevoorradingsbrug, opgetrokken uit schuldbesef en bijeengehouden door intentieverklaringen. Kan in tegenstelling tot stenen of metalen bruggen elke dag opnieuw worden opgeblazen.
Moslimstrijders: Strijders die terecht de wapenen opnemen (niet van toepassing buiten de Balkan).
Robuust optreden: Onmiddellijk ingrijpen door de Navo-luchtstrijdkrachten indien een der strijdende partijen een wapenstilstand of internationale overeenkomst schendt. Voorb.: ‘Sedert de Navo de VN-commandanten in Bosnie heeft overtuigd van de noodzaak tot robuust optreden, hebben de VN-commandanten in Bosnie niet meer om robuust optreden door de Navo gevraagd.’
Veilige haven: Door vredestroepen (zie aldaar) zorgvuldig omsingelde en bewaakte Bosnische enclave (zie aldaar) waarop de Servische milities veilig kunnen schieten. Voorb.: ‘De veilige haven Gorazde werd in april 1994 door de militie van generaal Mladic met de grond gelijk gemaakt.’
Vliegverbod: Verbod voor de internationale gemeenschap om zonder Servische toestemming op Sarajevo te vliegen. Zie ook: Luchtbrug.
Vredesplan: Wordt vervolgd.
Vredestroepen: Uitstekend getrainde soldaten die met ontoereikende uitrusting naar crisisgebieden worden gestuurd, alwaar zij onze rotsvaste overtuiging dubbelzinnig uitdragen. Voorb.: ‘VN-commandant Rose verklaart dat hij zijn commando niet zal opgeven zolang er nog iemand vertrouwen in hem heeft.’
Vrije toegang: Transportroute waarop benden en milities zich vrije toegang verschaffen tot VN-goederen.
Wapenvrije zone: Omstreden gebied waarin de sterkste partij zware wapens mag opstellen.