Voor hetzelfde geld had hij de vermaning van Vader Cats aan Def P en de zijnen kunnen citeren: ‘Koom hier, mijn weerde kint, ick moet u heden leeren,/ Hoe ghy uw domme jeught sult mogen overheeren!’
Vries, KLAAS DE WIT