Jonge dichters (3)

In hun essay in De Groene van 22 mei schrijven Serge van Duijnhoven en Olaf Zwetsloot over het gebrek aan jeugdige poeten en rappers op de grote poeziefestivals. ‘De dichters waren er niet rouwig om. Zij hebben hun eigen festivals: De Nacht van de Poezie en Poetry International, waar in betonnen Stalin- taarten als Vredeburg en De Doelen de bedwelmende pestdampen van het gewijde je tegemoet slaan.’

Vier pagina’s verder getuigt dj Dano van Van Duijnhovens eigen medewerking aan de jongste editie van hetzelfde Poetry. ‘Daar heb ik samples van metrogeluiden en flipperkasten en zo bij gemaakt. Op het podium was het met een rookmachine, stemvervorming en dergelijke een geweldig spektakel.’
Zijn het misschien zijn eigen pestdampen waar Van Duijnhoven zo neerbuigend over schrijft? Hoe dan ook, een dichterlijke vrijheid die het ergste doet vrezen voor de overige argumentatie in zijn essay.
Amsterdam, MARTIN HENDRIKSMA