Jonge socialisten

In het artikel ‘Brainstormen met Felix’ (in De Groene van 5 juni) word ik twee keer onjuist aangehaald. Ten eerste zou ik gezegd hebben dat de jongeren die in de PvdA actief zijn, alleen maar willen doorstoten naar de top van de partij. In het interview met Mirjam de Rijk heb ik gezegd dat de jongerennetwerken binnen de PvdA meer dan de JS het toekomstige kader van de PvdA vormen. Wat niet wegneemt dat ook sommige JS'ers doorstromen naar een functie binnen de PvdA.

Ten tweede wordt mij in de momnd gelegd dat Lennart en Erik het PvdA- congres niet zouden mogen beinvloeden. Natuurlijk staat het iedereen vrij het congres van de PvdA te beinvloeden. Wat ik echter heb gezegd is dat, wanneer mensen standpunten gaan verkondigen of moties indienen namens een bepaalde groep, daar democratische besluitvorming aan ten grondslag hoort te liggen.
De betreffende citaten zijn verdraaid en uit hun verband gerukt. Op deze manier onstaat een negatief beeld van de verhouding tussen de jongerennetwerken in de PvdA en de JS. Amsterdam, FANNY BOD, JS-voorzitster