Ten tweede wordt mij in de momnd gelegd dat Lennart en Erik het PvdA- congres niet zouden mogen beinvloeden. Natuurlijk staat het iedereen vrij het congres van de PvdA te beinvloeden. Wat ik echter heb gezegd is dat, wanneer mensen standpunten gaan verkondigen of moties indienen namens een bepaalde groep, daar democratische besluitvorming aan ten grondslag hoort te liggen.
De betreffende citaten zijn verdraaid en uit hun verband gerukt. Op deze manier onstaat een negatief beeld van de verhouding tussen de jongerennetwerken in de PvdA en de JS. Amsterdam, FANNY BOD, JS-voorzitster