De familie van Oranje heeft geen vleugels, alle sores die zich in een mensleven voordoen, daar hebben zij ook mee te maken. Wat een mens tot nuttig lid van de gemeenschap maakt, is hoe men met alle moeilijkheden omgaat en waar de keuzen liggen. Juliana is dwars door het uitermate zware leven heen een aimabele, integere, strijdbare vrouw gebleven. Daarbij is ze intelligent, nam nota van geestelijke stromingen en koos eigen wegen, onder andere het antimilitarisme - je kunt haar vredesactiviste noemen. Hulde aan deze vrouw die naast een goed verstand een rijk gevoelsleven heeft. Een waardevol mens met capaciteiten die in hoge mate aangewend zijn om de gemeenschap te dienen.
Den Dolder, A. DE VRIES