Ik las het verhaal met zeer veel aandacht. Wat mij opviel en enigszins irriteerde is hetgeen geciteerd en gezegd wordt omtrent de Vrijmetselarij (de uitspraak van Abraham Kuypers Standaard en de opmerking waarin de Vrijmetselarij in één adem wordt genoemd met rozenkruisers, antroposofen, astrologen en spiritisten).
Wij protesteren als leden daartegen. Hiermede wordt de beweging onrecht aangedaan. Vrijmetselarij is in principe een ‘op de mens gerichte humanistische beweging’, die zich ten doel stelt de mens en de mensheid te verheffen tot een hoger geestelijk en zedelijk peil: ‘het bouwen aan jezelf en aan de wereld’, hetgeen ook blijkt uit de beginselverklaring opgenomen in de Grondwet voor de orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden.
Dat individuele leden lid zijn van wat genoemd wordt mystieke organisaties is hun zaak, een ieder is daarin vrij. Dit kan men de Vrijmetselarij als organisatie niet aanrekenen!
Leeuwarden, M. EN C.C. DIJKSTRA-WATERMAN