Succes nr. 2: Christa Glasberg uit Rotterdam heeft op haar verzoek de al ingeleverde kopie van haar paspoort geretourneerd gekregen van haar werkgever, het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Zij wordt met ingang van 1 augustus dus zestig procent op haar salaris gekort. ‘De personeelsadministratie is perfect’, constateert zij wrang. ‘Ik kreeg daar wel even een benauwd gevoel van.’
Succes nr. 3: Een woordvoerster van het ministerie van Justitie meent dat er maar ‘enige tientallen’ weigeraars van de identificatieplicht zijn (HP/de Tijd van 18 augustus). Als dat zo is, dan zijn al die mensen vorige week naar de door het Autonoom Centrum georganiseerde bijeenkomst gekomen. Het overleg ging vooral over de juridische mogelijkheden om hier tegen in beroep te gaan. Die zijn volgens juristen in eerste instantie niet groot. Een werkgever die de wet uitvoert, valt niets te verwijten en de rechter toetst in Nederland geen wetten, al is het mogelijk dat hij net als de Raad van State een strijdigheid constateert tussen de Wet op de Identificatieplicht en die op de Persoonsregistratie. Dat zou ook kunnen betekenen dat werkgevers zich op overmacht kunnen beroepen als zij principieel weigeren werknemers niet te korten. Ter plekke werd besloten dat juristen vanuit verschillende disciplines de koppen bij elkaar zullen steken om een gedragslijn en argumenten te vinden die kans van slagen hebben bij een beroepsrechter (meer informatie hierover bij het Autonoom Centrum, tel. 020- 6126172). Ook werd gesproken over oprichting van een fonds om voor een aantal weigeraars een gerechtelijke procedure te bekostigen en ze eventueel via een renteloze overbruggingslening tijdelijk te helpen.
Niet iedereen is hiervan gediend. Een jonge vrouw is door de korting onder het bijstandsniveau terecht gekomen, maar zei: ‘Gebruik het geld liever alleen voor de procedures. Je kunt altijd wel rondkomen. Ik blijf toch wel weigeren, je gaat er uiteindelijk niet dood van.’
Sommigen klaagden dat de vergadering wel erg droog-juridisch was. Op een volgende bijeenkomst worden andere actievormen besproken om de uitsluiting van illegalen en het te pas en te onpas vragen van identiteitsbewijzen in debat te brengen: vrijdag 22 september, 17.00 uur, Eerste Helmersstraat 106 C, Amsterdam.