Ittamar Ben Gvir (20) is de woordvoerder van Kach. Vorig jaar haalde hij alle Israelische voorpagina’s nadat hij het embleem van de Cadillac van Rabin had gestolen, luttele weken voor de moord in Tel Aviv. Voor de televisiecamera’s vertelde hij op triomfantelijke toon dat iedereen zo dicht bij de premier kon komen. Niet lang daarna zou op pijnlijke wijze duidelijk worden dat Ben Gvir gelijk had. Hij kreeg negen maanden huisarrest, mede omdat er nog wat andere zaken tegen hem en Kach liepen. Zo was hij een van de breinen achter de demonstratie in Jeruzalem waar het affiche van Rabin in SS-uniform hing. Bovendien had hij regelmatig linkse Israelische parlementsleden bespogen en uitgescholden.
De moord op Rabin heeft, zo geeft Ben Gvir glimlachend toe, op hem weinig indruk gemaakt: ‘Laat ik het zo zeggen, ik kan me niet herinneren dat ik gehuild heb toen ik hoorde dat Rabin was doodgeschoten. Hij heeft Israel aan de Arabieren verkocht, hij heeft wapens aan de Palestijnse politie geschonken. Tijdens de rellen naar aanleiding van de opening van de tunnel in Jeruzalem zijn bij het graf van Jozef in Schem (de Hebreeuwse naam voor Nablus - ava) Israelische soldaten gedood door de zogenaamde Palestijnse politie, die bende terroristen. Rabin heeft rampspoed over ons gebracht. En nu geeft Bibi ze binnenkort ook wapens, om ons ditmaal in Hebron af te slachten.
Wij hebben veel moeite met Netanyahu. Als er een verdrag over Hebron komt, is Bibi net zo'n verrader als Rabin. Bibi doet hetzelfde als links deed. Hij buigt voor de Arabieren en laat zich onder druk zetten door de Amerikanen. Let op mijn woorden, in Hebron gaat veel bloed stromen als de plannen van Bibi doorgaan.’
Met onverholen trots vertelt Ben Gvir vervolgens dat er in totaal honderdvijftig zaken lopen tegen zijn extremistische groepering. Zijn collega Noam Federman, een van de beruchtste Kach-leiders, kon niet meekomen naar het interview omdat hij in de rechtszaal moest verschijnen. Ben Gvir: ‘Vorig week kwam de politie weer bij me op bezoek, ditmaal omdat ik in ons blad had geschreven dat Bibi en Dori Gold, zijn hulpje, verraders zijn.’ Hij toont lijsten met nieuwe leden, die zich allemaal afgelopen maand bij Kach meldden.
Ben Gvir: ‘Rabbijn Kahane heeft voor alles een oplossing. Er zijn 21 Arabische staten en maar één joodse staat. De Palestijnen kunnen naar die Arabische staten verhuizen. Wij zijn geen racisten, maar we willen niet met Arabieren leven. Op dat punt verschillen we van Likoed, die wel denkt dat joden en Arabieren hier samen kunnen wonen. Israel moet een pure, joodse staat worden, gebaseerd op de bijbel en de talmoed. We wonen in Israel enkel en alleen omdat het land ons door God geschonken is. Het staat allemaal in de bijbel. Het joodse volk heeft de diaspora overleefd dank zij het joodse geloof. Toen Herzl met zijn plan kwam, lachte iedereen hem uit. Nu zie je in Israel dat de scheiding tussen gelovigen en ongelovige joden steeds groter wordt. Maar er is nog hoop. Ik kom uit een atheïstisch gezin en heb teshoeva gemaakt, ben uit eigen beweging religieus geworden, naar de wortels van het jodendom teruggekeerd. Vroeger ging ik op sabbat naar voetbalwedstrijden van Betar Jeruzalem, nu taal ik daar niet meer naar. Linkse atheïsten van een politieke partij als Meretz hebben de jeugd verknoeid, mensen geproduceerd als die domme zanger Aviv Geffen, die heeft gezegd dat je beter zelfmoord kunt plegen dan in het leger te gaan. De enige hoop voor de toekomst van Israel is dat jongeren massaal terugkeren naar het geloof.’