Kalos

Er is twee jaar aan gewerkt en over een maand is het eindelijk zo ver. Dan verschijnt het nieuwe jongerentijdschrift Kalos. Het wordt van af eind maart gratis verspreid onder scholieren van de hoogste klassen van havo en vwo. Later komen daar de universiteiten bij. Dat is, al met al, een doelgroep waarop menig tijdschriftmaker zijn tanden al heeft stukgebeten. Wie herinnert zich niet het mislukte avontuur van Rebel?

Toch is de redactie er zeker van dat Kalos een succes zal worden. De jeugd snakt immers naar het scheppen van orde in de informatie-overload en dat is precies waar Kalos hen bij wil helpen. Hoofdredacteur Jeroen van Duyvensteyn noemt dat de ‘humanisering van de informatie’: 'Er golft vanuit de media een gigantische informatie stroom over de jeugd heen, die hen inlicht over wat er in de we reld gebeurt. Tegelijkertijd wordt steeds minder duidelijk wat je daar nou zelf mee te maken hebt. Wij hebben daarom gekozen voor een uiterst subjectieve benadering. De teksten worden geschreven door jongeren zelf en moeten betrokken van aard zijn. In een artikel over bijvoorbeeld milieuvervuiling is het taboe om te schrijven over de mate waarin de CO2-uitstoot is toegenomen. In plaats daarvan zien we liever een reportage over wat er van de toename van vervuiling is te zien in iemands geboortedorp.’
Tot nu toe is er door de makers van Kalos vrijwel geen rucht baarheid gegeven aan de komst van hun blad. Volgens Van Duyvensteyn omdat het juist de gangbare media zijn waartegen zij zich afzet ten. 'Er zijn weliswaar media die zich speciaal op jongeren richten, maar die beschouwen jongeren al leen maar als een homogene en vooral commercieel interessante doelgroep. Voor ons is het een heterogene groep, we zijn geinteresseerd in de individuele beleving.’
Dat de adverteerders er dezelfde mening op na zullen houden als de door Kalos verfoeide media, is kennelijk geen probleem: zonder hen was er immers helemaal geen Kalos. 'De jongeren zijn voor bedrijven interessant. Onze lezers zijn jong en slim, ze zijn vooral voor banken en verzekeringsmaatschappijen een belangrijke doel groep.’