De eendimensionale denker zegt natuurlijk dat we ons niet druk moeten maken om Salomon Kalou. Want, redeneert zij of hij, er zijn veel ergere gevallen dan een profvoetballer van Feyenoord die versneld Nederlander wil worden. En dan kom je met echte asielzoekers. Tja, zo lusten we er nog wel een paar. Laten we ons dan nergens meer druk om maken en meteen de sport afschaffen, en de muziek, en het schilderen. Bijna alles is minder belangrijk dan het echte leed van asielzoekers, niets haalt het bij de vernederingen en onzekerheden waaraan zij worden blootgesteld. Laten we stoppen met het schrijven van mooie romans over de liefde, want mensen die alleen maar moeten vluchten komen nauwelijks aan echte liefde toe, dus wat moeten ze met een gefingeerd verhaal over liefde? Kortom, houd je bij de feiten en de regels, bij het naleven van de wet. De wet biedt personen die een bijzondere bijdrage kunnen leveren aan Nederland op cultureel en sportief terrein op grond van artikel 10 van de Rijkswet op het Nederlanderschap de mogelijkheid versneld het Nederlanderschap aan te vragen. Voor Salomon Kalou lag er eerst een positief advies van de AIVD, waarna staatssecretaris Ross van Dorp namens het ministerie van VWS na uitvoerig en gedegen onderzoek ook een positief advies gaf. En dan doen die 26.000 er even niet toe, natuurlijk moeten die ook versneld een paspoort hebben. Hoewel Kalou en die 26.000 iets gemeen hebben, het verzoek om een Nederlands paspoort, vergelijken we stoplichten met referenda. Er was voor de minister van Vreemdelingenzaken en Integratie, Rita Verdonk, geen enkele rechtsgrond om het verzoek af te wijzen, behalve dat zij en alleen zij er uiteindelijk over beslist. Ze negeerde juridische en door de Tweede Kamer ingestelde wetsbepalingen en het advies van haar collega. Zij bleef binnen de wet omdat de wet haar de eindbeslissing geeft, maar wekte tegelijk de indruk dat ze boven de wet leeft. Maar dat zie je wel vaker bij iemand met macht, bij voorbeeld als hij (in dit geval altijd een man) in zijn sportwagen vlak voor koninginnenacht midden in Amsterdam haast heeft in het verkeer. Dan gedraagt de veelgeprezen voormalige magistraat zich als de grootste hufter. Ik zal eraan denken als ik hem vrijdag op televisie voor de grondwet zie pleiten.
FRITS BAREND