‘Bent u bereid de subsidieverlening aan Siriz te herzien?’

Woensdag 12 september publiceerde De Groene Amsterdammer een onderzoek naar de hulpverlening van Stichting Siriz, een organisatie die keuzehulpgesprekken biedt aan ongewenst zwangere vrouwen. Voor deze diensten ontvangt Siriz overheidssubsidie. Uit het onderzoek blijkt dat de aangeboden keuzehulp niet neutraal is. De gesprekken zijn sturend en er wordt onjuiste, afschrikwekkende medische informatie verstrekt.

Naar aanleiding van dit artikel hebben de Kamerleden Lilianne Ploumen (PvdA) en Corinne Ellemeet (GroenLinks) vandaag Kamervragen gesteld aan minister De Jonge en staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze vragen zijn bijvoorbeeld: ‘Vindt u dat een organisatie met deze kernwaarden objectieve informatie kan verstrekken aan vrouwen met een hulpvraag?’ en: ‘Kunt u verklaren hoe uw uitspraken – tijdens het Algemeen Overleg over afbreking van zwangerschap van 6 september 2018 – dat Siriz objectieve informatie geeft zich verhouden tot de bevindingen van De Groene Amsterdammer?’ De Kamerleden vragen om een reactie op de vragen vóór de behandeling van de begroting VWS 2019.

Lees het artikel hier: