De logboekachtige verslagen van de werkdagen van het komische kantoorduo en alle stukjes die ze schrijven, vormen samen het jongensboek. Arbeidsvitaminen: Het ABC van Bril & Van Weelden is een merkwaardig soort encyclopedie. Van een hiërarchie is geen sprake. Je kunt het ABC vergelijken met een tv-avond en de lezer met een tv-kijker die zich vrolijk zappend een eigen weg door het boek baant.
Is dat erg? Zijn de Arbeidsvitaminen net als het gelijknamige radioprogramma een vrijblijvend allegaartje? De wereld is ingewikkeld en het geloof in een dwingend verband is allang verdwenen, laat het duo een eigentijdse incarnatie van de encyclopedist Diderot - roepnaam: Dino - bedenken: ‘Ik had graag een visie op het verband tussen de kunsten, de politiek, de liefde en de toekomst gepresenteerd, maar de problemen beginnen al bij het woord “visie”.’ Een huidige encyclopedie, in de zin van ‘samenvatting van de wereld’, kan volgens Dino dan ook niet anders dan de complexiteit van de wereld weergeven. Bril en Van Weelden worden gelukkig helemaal niet somber van dat inzicht. Enthousiasme is het beste medicijn tegen wanhoop en melancholie, schrijven ze in het essay over de filosoof Berkeley. Daarom zijn de Arbeidsvitaminen ook zo'n mooi jongensboek: opgewekt maar toch ernstig gaan de schrijvers de wereld te lijf.