Op 10 en 11 juni sprak Groene-medewerker Thomas Deichmann meer dan twee uur met de voormalige president van de Republika Srpska in diens huis in Pale. Met het oog op de actualiteit (onder meer de arrestatie van Kovacevic en Drljaca) stelde hij nadien per telefoon enkele vervolgvragen. De Süddeutsche Zeitung publiceerde afgelopen vrijdag een samenvatting van het interview, met daarin onder meer Karadzic’ uitspraak dat hij bereid was om in eigen land terecht te staan, eventueel onder internationale supervisie. Over deze uitspraak werd vorige week in de Nederlandse pers uitvoerig bericht. Uit de volledige interviewtekst, op 23 juli door Karadzic schriftelijk gefiatteerd, blijkt dat hij zich niettemin voorbereidt op zijn proces in Den Haag. Geconfronteerd met de voornaamste aanklachten van het Joegoslavië-tribunaal, geeft hij zijn eigen versie van de gebeurtenissen, van het uitbreken van de oorlog in Bosnië tot en met de beschuldigingen aangaande concentratiekampen, massaverkrachtingen en het beleg van Sarajevo. De versie die De Groene afdrukt bevat louter namen, data en formuleringen uit het origineel - ook daar waar de logica zoek lijkt, bijvoorbeeld wanneer Karadzic het ‘culturele’ bewijs levert dat Servische soldaten niet schuldig kùnnen zijn aan verkrachtingen.