Op de vraag wat hij vindt van de houding van de katholieke kerk in de discussie over het homohuwelijk zegt Danneels: ‘U weet wat de Kerk zegt over die problemen, ik moet u daar geen tekeningetje bij maken. Maar ik vind het een positieve evolutie dat staten vrij zijn het burgerlijk huwelijk voor homo’s open te stellen als ze dat willen.’

De redenering van de kardinaal gaat als volgt: ‘Je mag een mens toch niet vereenzelvigen met z'n geaardheid? Ik denk dat er binnen het denken van de Kerk een duidelijke evolutie is. Ook tegenover mensen die suïcide plegen, bijvoorbeeld. Vroeger werd dat zodanig geviseerd dat je niet op een kerkhof begraven kon worden - dat kán natuurlijk niet, zulke zaken! Men is veel genuanceerder aan het denken over de persoon in z'n totaliteit dan zich blind te staren op het morele principe.’

Het homohuwelijk ligt momenteel politiek gevoelig in verschillende Europese landen. Het Britse parlement buigt zich over de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht. In Parijs protesteren honderdduizenden mensen tegen het homohuwelijk. Onlangs schoot voor het hoofdaltaar van de Notre Dame de historicus Dominique Venner zich een kogel door het hoofd uit protest tegen het homohuwelijk.

Kardinaal Danneels heeft een reputatie op de troepen vooruit te lopen. Zoals in 2004, toen hij het Vaticaan in rep en roer bracht door te verklaren dat iemand die seropositief is bij seks maar beter een condoom kan gebruiken. Over het homohuwelijk is hij duidelijk, zij het voorzichtig: ‘Het is positief als staten de relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht willen regelen, maar voor de Kerk is het niet het echte huwelijk, tussen man en vrouw. Dus je moet een andere naam in het woordenboek plaatsen. Maar dat het wettelijk is, dat men het wettelijk legitiem kan doen, daar heeft de Kerk niks over te zeggen.’


Vanaf donderdag 6 juni ligt De Groene Amsterdammer met het interview in de winkel.

Beeld: Teun Voeten