Toen bleek dat prof. dr. Michel Baud de opdracht had gekregen om een rapport op stellen over het Videla-regime keek ik wel even op. Ik keek niet op omdat ik mij nauwelijks kon voorstellen dat de regering zo’n rapport wilde hebben, maar omdat er in Nederland überhaupt nog een Argentinië-kenner bleek te zijn. Een aantal jaren geleden heb ik getracht via de universiteit iets over Brazilië op te zoeken en toen ontdekte ik dat zo’n beetje alle kenners van Zuid-Amerika waren weggesaneerd. Geen Brazilië-specialisten, dan ook geen Argentinië-specialisten, dacht ik in mijn naïviteit.

Maar wie schetst mijn verbazing toen vorige week bleek dat Nederland niet één Argentinïë-kenner maar zelfs twee Argentinië-kenners rijk is! Behalve prof. Baud heb je ook dr. Hans Vogel uit Leiden, van wie niet duidelijk is of hij zich professor mag noemen. Vorige week kwam Vogel aan het woord in HP/De Tijd en onmiddellijk manifesteerde zich iets typisch Nederlands. De ene Argentinië-kenner bleek het volstrekt oneens te zijn met de andere Argentinië-kenner. Een oude wet werd weer bevestigd: zet twee Nederlanders bij elkaar en je hebt een schisma. Zet twee Argentinië-kenners bij elkaar en je hebt ruzie, haat en nijd. Kortom, je kunt één ding van de Nederlandse wetenschap zeggen, maar niet dat het een oecumene is.

Volgens dr. Vogel heeft prof. Baud politiek bedreven. Baud heeft zich voor het karretje van de regering laten spannen. Dat mag een objectieve onderzoeker nooit doen. Het geluk van Máxima, zo meent Vogel, «is geofferd op het altaar van de Nederlandse politiek». Mooie grote termen, katholieke termen. Zelf denk ik dat zo’n huppelkutje uit Argentinië helemaal niet zo veel te mopperen heeft. Nooit meer geldzorgen, getrouwd in een van de rijkste families ter wereld, in het licht van de wereld staan, de duurste kleren krijgen van de beroemdste modeontwerpers, het is maar wat je een offer noemt. Heel wat meisjes van die leeftijd zouden ervoor tekenen.

Bij mijn weten heeft Baud niet geantwoord. Ik stel me Buitenhof voor waarin Paul Witteman de beide heren van elkaar probeert te scheiden. Dat die Baud door Wim Kok is verneukt, geloof ik onmiddellijk. Baud was niet aanwezig op Het Huwelijk, boos over de opmerking van de kroonprins dat zijn rapport «maar een mening» is. Ik zie nu gevangenen voor me die uit een vliegtuig worden gegooid en een militair die hen achterna roept: «De zwaartekracht is ook maar een mening!»

Of zou die Vogel jaloers zijn op Baud omdat hij die regeringsopdracht niet heeft gekregen? Kan zijn, zo vaak kom je als Argentinië-kenner niet in Argentinië. Ik ken die budgetten van de Nederlandse universiteiten, dat moet allemaal betaald worden uit eigen zak. Wist u bijvoorbeeld dat de studie Chinees valt onder «kleine letteren»? Een miljard mensen spreken Chinees, maar er zijn in ons land maar weinig studenten die Chinees studeren. Vandaar: kleine letteren. Begrijpt u nu hoe klein Argentinië is?