Vaak hoor je beweren dat meer kennis leidt tot meer begrijpen en vandaar tot meer begrip. Vooral in het minderhedendebat krijg je te horen dat meer kennis van andere culturen een groter begrip voor andere standpunten oplevert. Maar is dat zo?

De laatste tijd heb ik nogal wat in de koran zitten lezen en die interesse is alleen maar toegenomen sinds de WTC-torens omlaag werden gehaald. Ik bezit twee vertalingen van de koran. De oudste — ook wel de klassieke genoemd — is van prof. dr. J.H. Kramer. Die vertaling kwam voor het eerst uit in 1956. Ik heb ook een latere versie die is bewerkt door Asad Jaber en J.G.J. Jansen. De jongste, waarvan de eerste druk dateert van 1989, is van Fred Leemhuis, een arabist uit Groningen. Die van Leemhuis is wel erg familiair. De gelovigen worden er in getutoyeerd, wat mij, als ik gelovig zou zijn, niet erg zou bevallen. Zelfs voor God, juist voor God, is het U. De vertaling van Kramer is vast erg letterlijk, maar geen begrijpelijk Nederlands. Zo luidt Sura 28,80: «Maar zij, aan wie de kennis was gegeven, zeiden: Wee Ulieden! De beloning Allah’s is beter voor wie gelooft en heilzaams verricht; maar geen anderen zullen haar deelachtig worden dan de geduldig uithoudenden.»

Hoort u het God zeggen? Wee Ulieden!

Nu moet ik eerlijk zeggen dat al dat gesnuffel in de koran bij mij nauwelijks heeft geleid tot een groter begrip voor de islam. Die waarschuwende toon, het zwaard, de hel, de vervloekingen, het verwoestende lot van de ongelovigen die in het Arabisch «kaffers» heten, al dat handen afgehak en andersoortig gemutileer bij overtredingen, alsmede die immer terugkomende tirades over de onbetrouwbaarheid van de joden, dat stemt mij niet vrolijk. Begrip is een mooi ding en tolerantie ook, maar soms heel even, als niemand mij hoort, prevel ik zachtjes het woord van Wim T. Schippers voor mij uit: mag ik even braken?

Dat M. El Shersaby, hoofd van een Amsterdamse islamitische school, beweert dat de media onder controle staan van de joden en dat ook de wapenindustrie beheerst wordt door de joden, is oude koek die door de koran wordt bevestigd. Ik bedoel: ontsla die man. In godsnaam geen dialoog, want ik zou niet weten waar wij over moeten dialogiseren.

Nu hoor ik de laatste tijd de theorie dat het conflict tussen het Westen en de islam geen religieus maar een politiek conflict is. De islam heeft de plaats ingenomen van het marxisme, compleet met vliegtuigkapingen en guerrillaoorlogen. Toch is er een groot verschil. Het marx isme was iets voor regeringen. De gewone burger van de Sovjet-Unie wist allang dat het niets voorstelde. Bij de islam lijkt het precies andersom. De islamitische regeringen schamen zich voor de misdadige taal van Osama bin Laden, maar de gewone islamitische gelovigen schijnen het prachtig te vinden. Of wij met dat verschil blij moeten zijn, weet ik niet.