Kernenergie

In De Groene van 16 november was het weer zo ver: in de rubriek ‘Binnenland’ worden weer eens gemeenplaatsen over kernenergie gespuid, zonder enige verwijzing naar de feitelijke toestand. Die laat zien dat twintig procent van de elektriciteit in de wereld in kerncentrales wordt opgewekt, dat deze energiebron veiliger is dan elke andere en dat er beproefde opbergmethoden voorhanden zijn. De nog toenemende vraag naar energie maakt kernenergie noodzakelijk. Waarom hebben wij toch altijd een boeman nodig? Amsterdam, PROF. DR. H. A. DAS, radiochemist