De Groene Amsterdammer voelt zich bij die crisis in bladenland als die ene kleine nederzetting in Gallië die moedig weerstand biedt, niet tegen de Romeinen maar tegen de tijdgeest. Wij hebben geen slecht jaar achter de rug: ons aantal vaste abonnees blijft groeien en ook de adverteerder blijft ons vinden. Dat het ons goed gaat heeft alles te maken met onze onafhankelijkheid, die wordt gewaarborgd door onze eigendomsstructuur: we hebben één aandeelhouder, ons stichtingsbestuur, die zich met grote overtuiging inzet voor een noodzakelijk weekblad en niet voor een geoptimaliseerde winst.

De Groene Amsterdammer heeft veel roerige perioden gekend, maar is in wezen niet veranderd sinds de oprichters het blad in 1877 lanceerden met de belofte ‘onafhankelijk en onbevreesd te zijn’. Die belofte proberen wij nog steeds gestand te doen door tegenover de jachtigheid van veel nieuwsmedia consequent naar diepgang te zoeken, door ons te richten op ideeën, door te investeren in onderzoeksjournalistiek.

Daarbij proberen we de onbevreesdheid naar deze tijd te vertalen. Door de jonge journalisten die deelnamen aan de masterclass onderzoeksjournalistiek onder leiding van Marcel Metze aan ons te binden, opdat we meer onderzoeksdossiers kunnen publiceren. Door De Gids uit te geven en De Correspondent, een belangwekkend nieuw digitaal initiatief, immaterieel te steunen. We zijn nauw betrokken bij de oprichting van Publeaks, een site waarop klokkenluiders versleuteld tips kunnen geven, en we maakten dit jaar weer een groot aantal prachtige bijlagen met musea en belangrijke culturele instellingen.

De Groene Amsterdammer kan dit alles mede doen doordat een groot deel van onze abonnees gehoor geeft aan ons jaarlijkse verzoek om een extra bijdrage. We zouden die kerstdonatie graag niet meer nodig hebben, maar uw financiële steun is nog steeds van groot belang. Wij hopen dan ook dat ons verzoek om een kerstgift ook dit jaar in goede aarde zal vallen.

Voor uw bijdrage zijn wij u vanzelfsprekend zeer erkentelijk. Als blijk van onze dank ontvangt u bij een donatie onder 25 euro een Concerto-bon met een keur aan mooie dvd’s. Bij een donatie van 25 tot 50 euro het boek Hoogteverschillen van Julian Barnes. Bij een bijdrage boven 50 euro ontvangt u De kleurloze Tsukuru Tazaki en zijn pelgrimsjaren, de nieuwe roman van Haruki Murakami. Wij zullen u deze vanaf februari sturen.

Wij beloven u dat uw bijdrage alleen besteed zal worden aan de verdere versterking van ons blad en aan ons doel om dwarse, intelligente, onafhankelijke en hoogwaardige journalistiek te bedrijven.

Met vriendelijke groet,

Xandra Schutte, Hoofdredacteur & Teun Gautier, Uitgever

U kunt uw gift overmaken op: IBAN NL66TRIO 0254 3823 20 ten name van Stichting 1877.
Gebruik betalingskenmerk 93 + abonneenummer 252256
Of naar: groene.nl/donatie