Kijk hier mee naar De Groene Live #13 vanuit Pakhuis de Zwijger

Serie: Strafrecht en emotie

Onder de kabinetten-Balkenende en zeker de kabinetten-Rutte is de nadruk sterk komen te liggen op de veiligheidsproblematiek. Daardoor wordt strafrecht vaker ingezet dan voorheen. En er zijn nu meer partijen bij betrokken, zoals de slachtoffers, hun advocaten, de ‘boze burgers’ en niet te vergeten de (sociale) media. Beleven we een emotionalisering van het strafrecht? Lees meer.