Samenwerken met deze kinderen is een groot genoegen, omdat ze energiek, slim, geestig en leergierig zijn, maar het is – zeker in het licht van het Dijsselbloem-rapport – ook een pijnlijke ervaring. Dit zijn immers die ‘zwakke’ kinderen die door de onderwijshervormingen zijn verwaarloosd. Zeker, zij hebben een taalachterstand, maar het rapport van het SCO-Kohnstamm Instituut, dat de Volkskrant dinsdag openbaarde, laat zien dat zulke ‘achterlopende’ kinderen daardoor structureel worden onderschat.

Zij voelen dat zelf ook zo. Meermalen gaven ze blijk van hun frustratie zomaar afgescheept te worden als ‘die kinderen’ van ‘zo’n zwarte school’ uit Bos en Lommer of Slotervaart, die kennelijk opgroeien voor galg en rad. Zij ergeren zich aan de generalisaties over ‘moslimjongeren’ die politici als Geert Wilders zo gemakkelijk bezigen.

De redactie van De Groene Amsterdammer heeft met zeer veel plezier haar pagina’s en haar burelen ter beschikking gesteld aan dertig kinderen uit Amsterdam-West. Wij bevelen deze bijlage én de activiteiten van de IMC Weekendschool van harte bij u aan.

Redactie

Klik hier voor de inhoud van de bijlage