Naar mijn mening heeft het geen zin om privé-aangelegenheden als deze in de openbaarheid te brengen. Dat er door de media zo veel over geschreven wordt, heeft te maken met de onverzadigbare behoefte aan drama en amusement bij de nieuwsconsument.
Dat ‘de media’ tegen terughoudendheid zijn in hun berichtgeving is dan ook volledig verklaarbaar, want nieuws is handel geworden. En of het daarbij gaat om privé-aangelegenheden of om politieke en economische ontwikkelingen doet niet ter zake. Het is daarom hoog tijd om dit onderscheid weer te gaan maken. Nijmegen, RONALD PUMA