Deze groots opgezette improvisatiefestivals met het Amsterdamse Bimhuis als thuishonk brachten vooraanstaande musici (John Zorn, Cecil Taylor) samen voor een meerdaags evenement. Musici en professionals praatten over de stand van de geïmproviseerde muziek, sliepen nauwelijks, dronken veel, en er werd vooral razend interessante muziek gemaakt.

Musici stelden ad hoc formaties samen, wat – inherent aan de improvisatiemuziek – leidde tot altijd spannende, soms geslaagde en soms minder geslaagde concerten. Met zo veel kwaliteit en energie gingen de sessies door tot heel laat (of vroeg) en kregen nieuwe bands ter plekke vorm. De wilskracht om te spelen was bijna akelig: regelmatig werd er geruzied over wie er wanneer het podium op mocht. Het Bimhuis kreeg dankzij deze ontmoetingen meer aanzien en meer ruimte om initiatieven op te zetten zoals de Carte Blanche-series, uitwisselingen en andere projecten waarin geïmproviseerde muziek zegeviert. Echter, een nieuwe October Meeting werd telkens uitgesteld.

En dan nu, 25 jaar na de laatste, zal er wederom een creativiteitsbom ontploffen op Nederlands bekendste jazzpodium. Tijdens de October Meeting 2016 staat de huidige generatie centraal, muzikanten in de leeftijd tussen 25 en 35, met de Nederlandse scene als basis. Programmeur en initiator Huub van Riel koos verder vooral voor musici uit onze buurlanden en een enkeling uit Portugal (trompettiste Susana Santos Silva) en Denemarken (saxofoniste Mette Rasmussen).

De samenstelling van muzikanten is interessant, met bekende namen uit het Amsterdamse impro-circuit als Jasper Stadhouders, Onno Govaert en Yedo Gibson, tot sterke, meer op het conservatorium gestoelde muzikanten als Reinier Baas en Joris Roelofs, plus nog een handvol inspirerende buitenlandse jongelingen als Joachim Badenhorst (België) en Alexander Hawkins (Engeland).

Alle tot nog toe 21 deelnemers – dit kunnen er meer worden en er zullen vast op het moment zelf mensen aansluiten – komen enkele dagen voor de start bij elkaar om te repeteren en ideeën uit te wisselen. In het aansluitende weekend van 7-9 oktober klinken de klanken van deze ontmoetingen die even later zullen leiden tot weer nieuwe ontmoetingen. Let maar op.


October Meeting 2016, 7 t/m 9 oktober Bimhuis, Amsterdam. bimhuis.nl