Kleine p

Collega Hans Wijers heeft me laten weten de door mij gewraakte uitlatingen over ‘politiek met een kleine p’ (in De Groene van 25 maart) niet te hebben gedaan. Hij zei in Shanghai tegen een interviewer onder meer: ‘Hier kun je tenminste iets concreets doen.’ ..LE Dat is inderdaad iets anders. Ik heb hem verkeerd geciteerd en dat was niet zorgvuldig. Den Haag, J.P. PRONK